หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0011 - สมาธิของศาสนาพุทธ ต่างกับ ศาสนาพราหม อย่างไร (พุธ ฐานิโย))


ที่มา : :ซีดีธรรมะ เรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๒" (พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะที่มีทั้งหมดได้ที่นี่