หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0012 - อาการวูบในสมาธิเป็นอย่างไร


ที่มี : :ซีดีธรรมะ เรื่อง :"เรื่องของสมาธิแสดงธรรมที่วัดบวรเมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔" (พุธ ฐานิโย)
ดูรายสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่