หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0013 - ปัญญาในสมาธิ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "การฝึกสมาธิที่เป็นองค์นาน" (พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่