หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0015 - นรกสวรรค์มีมาแต่เมื่อไหร่ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : :ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาะรรม ๒" (พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่