หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0017-ทำบุญไม่ได้กรวดน้ำจะได้หรือไม่อย่างไร (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕" (พุธ ฐานิโย)
ดูรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่