หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0023 - ทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นได้บุญหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเืรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะอื่น ๆ ได้ที่นี่