หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0024 - รูปร่างของจิตเป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕"(พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่