หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0025 - พระปฎิบัติสมาธิสู้คฤหัสถ์ไม่ได้เพราะอะไร (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓"(พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่