หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0026 - พระพุทธเจ้ากินมังสวิรัตหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓" (พุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อพระธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ทั้งหมดคลิ๊กที่นี่