หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0027 - ทำอย่างไรจะรู้กรรมในอดีต (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔" (พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่