หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0028-ตายเร็วหรือช้าเกี่ยวกับบุญกรรมหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓" (พุธ ญานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่