หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0037 - จิตภาวนาสงบนิ่ง จะทำวิปัสสนาไปพร้อมด้วย จะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)


ที่มี : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔"(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่