หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0042 - เคยบรรลุโสดาบันมาก่อนในอดีตชาติ เมื่อเกิดใหม่ ความเป็นอริยบุคคลแต่เดิม จะปรากฎเมื่อใด (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่