หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0043-บรรลุโสดาบันมากอ่น เกิดใหม่เป็นสัตว์เดรัจฉานได้หรือไม่ (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔"
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่