หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0046 - เรื่อง "เข้าทรง"ของหลวงพ่อพุธ (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕"
ดูรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่