หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0047-สมาธิในอริยมรรค (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕" (พุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่