หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0049 - นั่งสมาธิแล้ว ทำให้กิเลสหลุดอย่างไร (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูรายชื่อสารบัญธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่