หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0050 - นั่งสมาธิแล้วหลับเสมอ ควรแก้ไขอย่างไร (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่