หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0053 - ภาวนาพุทโธก่อน ต่อมาภาวนาสัมมาอะระหัง จิตไม่มั่นคง เดี๋ยวสัมมาฯ เดี๋ยวพุทโธ จะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่