หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0054 - คุณสมบัติความเป็นพระโสดาบัน (พุธ ฐานิโย)ที่มา : : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๖" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่