หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0055 - จิตตอนละทิ้งสมมุติบัญญัติ เข้าสู่ปรมัตถ์ นั้น เป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๑" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่