หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0056 - ผู้ปฎิบัติจำต้องเดินทางไปศึกษาฎิบัติสมาธิในสำนักครูอาจารย์ต่างจังหวัดหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๒" (พุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่