หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0059 - การตายของคนมี ๒ ลักษณะ (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่