หน้าเว็บ

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0063 - รูปดับ นามเกิด หมายความว่า (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓"(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่