หน้าเว็บ

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0067 - สมาธิในฌาน เป็นสมาธิที่โง่ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "เรื่องของสมาธิแสดงธรรมที่วัดบวร ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่