หน้าเว็บ

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0068 - ลักษณะจิตของพระอรหันต์ (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "เรื่องของสมาธิแสดงธรรมที่วัดบวร ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔ (๑)"(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่