หน้าเว็บ

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0070 - สมาธิตามแบบธรรมชาติ เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้

ดูรายชื่อสารบัญธรรมะทั้งหมดที่นี่


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "การฝึกสมาธิที่เป็นองค์ณาน" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่