หน้าเว็บ

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0071 - ภูมิจิต ภูิมิธรรม ของพระโสดาสกิทาอนาคา ย่อมมีทั้งผิดและถูก (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "การทำสมาธิตามแบบอาจารย์เสาร์ (๑)(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูรายสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่