หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0074 - วิธีตัดเวรตัดกรรม (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ตัดกรรม" (พุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่