หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0075 - การไม่ทำบาปทั้งปวง จะปฎิบัิติอย่างไร (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ตัดกรรม" (พุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่