หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0076 - วืธีละ โลภ โกรธ หลง (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ตัดกรรม"

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่