หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0077 - จิตที่เป็น เปรต สัตว์เดรัจฉาน เทวดา เป็นอย่างไรที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ตัดกรรม" (พุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่