วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0078 - ศิล ๕ คือหลักประกันความปลอดภัยของสังคม (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ธรรมะในชีวิตประจำวัน" (พุธ ฐานิโย)


ดูสารบัฐรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่