หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0080 - ประชาธิปไตยแบบพระไม่ตรงกับฆราวาส


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ธรรมะในชีวิตประจำวัน" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่