หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

0081 - หลักการพิจารณาจิตใจว่าเป็นอะไรอยู่ในปัจจุบัน (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ธรรมะในชีวิตประจำวัน" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่