หน้าเว็บ

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

065 - เจตสิก คืออะไร (พุธ ฐานิโย)


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่