หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ผลงานด้านบทกลอนและคติธรรม

บทนำบูชาครู

กลอนสุภาพพึงจำมีกำหนด

กลอนหนึ่งบทสี่วรรคกรองอักษร

วรรคละแปดพยางค์นั้นศัพท์สุนทร

อาจยิ่งหย่อนเจ็ดหรือเก้าเข้าหลักการ


ห้าแห่งคำคล้องจองต้องสัมผัส

สลับจัดรับรองส่งประสงค์สมาน

เสียงสูงต่ำต้องเรียงเยี่ยงโบราณ

เป็นกลอนกานต์ครบครัยฉันนี้เอย

ที่มา : กลอนโบราณ ไม่ทราบที่มา

วันที่บันทึก : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

บทนำบูชาครู ๒

คำประพันธ์บทพระธรรมไม่จำเพาะ

ว่าจะต้องไพเราะเพราะอักษร

หรือสัมผัสช้อยชดแห่งบทกลอน

ที่อรชรเชิงกวีตามนิยม

ขอแต่เพียงให้อรรถแห่งธรรมะ

ได้แจ่มจะถนัดเห็นเป็นปฐม

แล้วได้รสแห่งพระธรรมด่ำอารมณ์

ที่อาจข่มเบิกใจให้เจริญ

ให้นิสัยเปลี่ยนใหม่จากก่อนเก่า

ไม่ซึมเศร้าสุขสง่าน่าสรรเสริญ

เป็นจิตกล้าสามารถไม่ขาดเกิน

ขอชวนเชิญชมธรรมรสงดกวี

ที่มา : จากหนังสือ หัวข้อธรรมในคำกลอน พุทธทาสภิกขุ

ISBN : ๙๗๔-๗๓๖๓-๗๙-๘,๒๘๔,๓๑๔๔

บทกลอนล้ออาจารย์


คำประพันธ์ผมนั้นมันขรุขระ

เป็นขยะตัวอัษรไม่เหมาะสม

ด้วยเรียนน้อยภาษาไทยยากบรม

หัดแต่งกลอนชวนชมเมื่อกลางวัย


ยามเป็นเด็กครูก็สอนผมไม่สน

ไม่นิยมการเล่าเรียนและเขียนอ่าน

ด้วยยังสุขอยู่ในวัยปฐมยาม

จบจากรามฯก็บุญแล้วแม่แก้วตา


คุณสมบัติส่วนตัวแย่แก้ไม่หาย

ติดนิสัยอ่านหนังสือไม่เหมาะสม

เรียนกอไก่แต่ไปอ่านแก้พัดลม

ไม่เหมาะสมกับวัยใด ๆ เลย


อยู่มาได้ด้วยบุญพระท่านช่วยไว้

เรียนอยู่ในวัดทั้งหลายที่เปิดสอน

ข้าวก้นบาตรกินจนชินขอวิงวอน

เขียนบทกลอนผิดอักขระขออภัย


ด้วยอารมณ์เริงรื่นตัวอักษร

กลั่นบทกลอนเป็นธรรมสอนลูกหลาน

จะถูกมั่ง ผิดมั่ง จะพยายาม

เปิดตำนานหนังสือเท่าที่มี


ครูบาปราชญ์ท่านสั่งสอนไว้

ล้วนเป็นเหตุให้ใจคิดสงสัย

ชาติหน้ามีจริงหรือเช่นไร

สอนกันไว้ดูสับสนน่าชมเชย


ถึงลูหลานทำนิลเป็นที่รัก

ขอให้รักเชื่อในเรื่องมีเหตุผล

ทำดีย่อมได้ดีกันทุกคน

ผลกรรมส่งส่องสว่างทางเจริญ


ส่ิงไหนเป็นเรื่องโลกุตตระ

หลานที่รักโปรดพักคำถามก่อน

เถียงกันมาเป็นพันปีขอวิงวอน

ไม่สะท้อนเรืองปัญญาใด ๆ เลย


พระพุทธองค์ท่านสอนแต่เรื่องทุกข์

เรื่องใดผุดตรงตต่อหน้าต้องแก้ก่อน

เรื่องชาติหน้ามีจริงไหมใคร่วิงวอน

ตายไปก่อนแล้วจะตอบตัวเอง

ปัญญากโล : ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๖