หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0109 - พระโสดาบันมีอารมห์ให้ ไม่มีอารมณ์ขอ (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะเรื่อง "ทางสายพระนิพพาน"

บรรยายธรรมโดย พระราชพรหมยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0108 - พระสกิทาคามีทรงคุณธรรมอะไร (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะเรื่อง "ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน"

บรรยายธรรมโดย - พระพรหมยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0107 - พระสกิทาคามี ถือ อภัยทาน เป็นสำคัญ (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะ เรื่อง "ทางสายพระนิพพาน"

บรรยายธรรมโดย - พระพรหมยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0106 - พระโสดาบันไม่มีอารมณ์สูงพิเศษ ถ้าเป็นพระก็เป็นพระชั้นเลว (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะ เรื่อง "ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน"

บรรบายธรรม โดย พระราชพรหมยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0105 - การปฎิบัติกรรมฐานของพระโสดาบัน 2 (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะ เรื่อง "ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน"

พระธรรมเทศก์นา โดย พระราชพรหมยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0104 - การปฎิบัติกรรมฐานของพระโสดาบัน 1 (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะ เรื่อง "ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน"

โดย พระราชพรหมยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทังหมดได้ที่นี่

0103 - พระโสดา สกิทา ไม่เห็นจะมีอะไรยาก (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะเืรื่อง "ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน"

โดย พระราชยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมด

0102 - สังโยชน์ที่พระโสดาบันพึงตัด (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะ เรื่อง "ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน"

โดย - พระราชยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูรายชื่อสารบัญธรรมะทั้งหมดที่นี่

0101 - พระโสดาบัน เอาอะไรเป็นเครื่องกำหนด (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะ เรื่อง "ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน"

โดย - พระราชยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูสารบัญราชชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0100 - การทำจิตให้เข้าถึงพระโสดาบัน ได้ดีน้อยที่สุด ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะ เรื่อง "ทางสายพระนิพพาน"

โดย พระราชยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

บทเรื่อง "สังโยชน์ของพระโสดาบัน"

ดูสารบัณราชชื่อธรรมะทั้งหมด

0099 - การปฎิบัติตนเป็นพระโสดาบัน ไม่ยากเพราะอะไร (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะ เรื่อง "ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน"

บทที่ เรื่อง สังโยชน์ของพระโสดาบัน

โดย พระราชยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูรายชื่อสารบัญธรรมะทั้งหมด

0098 - เป็นพระโสดาบันไม่ยากเพราะอะไร (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะ เรื่อง "ทางสายพระนิพพาน" โดย พระราชยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูรายชื่อสารบัญธรรมะทั้งหมด

0097 - พระโสดาบันไม่ใช่ของสูง เป็นของธรรมดา (ฤษีลิงดำ)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0096 - คาถา "อายุยืน"

"ผู้กราบไหว้ อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นปกติ

ต่อผู้ใหญ่ , ผู้มีคุณ

คุณธรรมสี่ประการคือ

อายุ วรรณะ สุขะ พละ

ย่อมเจริญแก่เขาเป็นนิตย์"

(ที่มา : หนังสือ "พุทธวาทีในพระไตรปิฎก" หน้า ๑๑๐ ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร)

0095 - โง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ยาก (ติสโส อ้วน)

โง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ยากฝากให้คิด
ทางชีวิตจะรุ่งโรจน์โสตถิผล
ต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปรื่องตน
โง่สิบหนดีกว่าเบ่งเก่งอย่างเดีย


(สมเด็จมหาวีรวงศ์ (ติสฺสมาณเถร))

0094 - โอวาทของอาจาร์ สุมน มงคะ

คนที่มีใจ เมตตา กรุณา สงสารคนที่ได้รับทุกข์ หรือคนที่มีฐานะตำกว่าตน มีความประพฤติ และ ปฎิบัติ ในสิ่งที่สังคมยอมรับ โดยทั่วไปว่า เป็นสิ่งที่ดีงานถูกต้อง ตามธรรมนองครองธรรม เอาใจเขา มาใส่ใจเรา,ไม่หลงผิดคิดว่าตนดีกว่าคนอื่น หรือคนอื่นต่ำต้อยกว่าตนเสมอไป

ชาติกำเนิด และตระกูล หาได้เป็นเครื่องชี้ว่า จะเป็นผู้ดี ได้ไม่

คนทุกฐานะ,ทุกวัย จะด้วยวัยวุฒิ หรือชาติวุฒิ หรือ ชาติกำเนิด ก็ตาม "ย่อมเป็นผู้ดีได้ และอาจไม่เป็นผู้ดีก็ได้ ตามกาละเทศะ หรือทุกกาละเทศะ

ชาติกำเนิด หรือ ผิวพรรณ หาได้เป็นเครื่องชี้ว่า "ต้องเป็นผู้ดี หรือ ไม่เป็นผู้ดีอย่างใดไม่"

การศึกษาเป็นเพียงอุปกรณ์หาเลี้ยงชีพ หาใช่จะเป็นเครื่องบังคับ หรือชี้บอกความเป็นผู้ดีเสมอไปไม่

ทุกคนมีโอกาสจะเป็นผู้ดี หรือ ไม่เป็นผู้ดี ได้เสมอ


ที่มา : โอวาทของ อาจารย์ สุมน มงคะ เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2516 ในหนังสือรุ่นที่ 1

0093 - จรรยาของคนดี ๔ อย่าง (เทสก์ เทสรังสี)

๑) ความชั่วของคนอื่นมีมาก หากมีคนมาถาม ก็ไม่พูด หรือ พูดน้อย

๒) ความดีของคนอื่นมีน้อย หากมีผู้มาถาม ก็พูดให้มาก

๓) ความชั่วของตนมีน้อย หากมีผู้มาถาม ก็พูดให้หมด

๔) ความดีของตนถึงจะมีมาก ถ้าไม่มีผู้มาถามก็ไม่พูด เมื่อมีผู้มาถามก็พูดน้อย


เทสก์ เทสรังสี

0092 - ธรรมะจากรพระยานรรัตน์ราชมานิตย์ (เจ้าคุณนอ)

คนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภ เมื่อมียศก็เสื่อมยศ เมื่อมีสุข ก็มีทุกข์ เมื่อมีสรรเสริญ ก็มีินินทา เป็นของคู่กันมาเช่นนี้ จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ นับประสาอะไร พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศกว่ามนุษย์และเทวดา ยังมีมารรผจญ ยังมีคนนินทา,ติเตียน ปุถุชนอย่างเรา จะรอดพ้นจากโลกธรรม ดังกล่าวแล้ว ไม่ได้ ต้องคิดเสียว่า เขาจะติก็ช่าง จะชมก็ช่าง เราไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อน ก่อนที่เราจะทำอะไร ก็คิดว่า ไม่เดือดร้อนแก่ตัวเรา และคนอื่น เราจึงทำ เขาจะนินทา ว่าใส่ร้ายอย่างไร ก็ช่างเขา บุญเราทำ กรรมเราไม่สร้าง พยายาม สงบ กาย สงบใจ สงบวาจา จะต้องไปกังวล กลัวใครติเตียน ทำไม ไม่เห็นมีประโยชน์ เปลื่องความคิดเปล่า ๆ

พระยานรรัตน์ ราชมานิตย์ (เจ้าคุณนอ)

0091 - ศิลปะในการลดความทุกข์ (วศิน อินทสระ)

ศิลปะในการลดความทุกข์

"ความจริง ความสุข นั้น เราไม่ต้องแสวงหาก็ได้ หน้าที่ของเราเพียงแต่ลดความทุกข์ให้น้อยลง ความสุขก็เพิ่มพูนขึ้น เหมือนความร้อนลดลงมากเพียงใด ความเย็นก็มีมากขึ้นเท่านั้น"

"พระพุทธศาสนา,กล่าวโดยปริยา่ยหนึ่ง ก็คือ "ศิลปะในการลดความทุกข์"

"ความทุกข์มีมูลเหตุมาจาก "ความอยาก" ความอยากทำใจให้เร่าร้อน

"เมื่อลอดความอยากลงได้มากเท่าใด ใจก็เย็นมากขึ้นเท่านั้น ความสุขก็เอ่อตามขึ้นมา"

"ความอยาก และ ความไม่อยาก อยู่ที่ "ใจ" "

"เมื่อใดใจอยาก เมื่อนั้นมีความดิ้นรน ยิ่งดิ้นรนมาก ก็ยิ่งแปดเปื้อนมาก"

"ตรงกันข้าม สงบมาก,เยือกเย็นมาก,ก็ผ่องใสมาก สุขมาก.....นั้นเอง


: จากหนังสือ "ทางแห่งความดี"
: เขียนโดย "อาจารย์วศิน อินทสระ"

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0088 - จิต กับ เจตสิก (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "เรื่องของสมาธิแสดงธรรมที่วัดบวร ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔ (๒)" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0087 - สมาธินอกวิธีการ (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "การฝึกสมาธิที่เป็นองค์ฌาน" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่

0086 - อัปปนาสมาธิกับอัปปนาฌานต่างกันอย่างไร (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "เรื่องของสมาธิแสดงธรรมที่วัดบวร ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔ (๒) (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0085 - วิถีทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "เทศก์ ณ วัดอโศก ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๖ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นีี่่

0084 - ลักษณะธรรมชาติของจิตที่มีพลังงานเป็นอย่างไรที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "เทศก์ ณ วัดอโศก ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๖"

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

0083 - วิธีฝึกสมาธิในห้องเรียน จนรู้ข้อสอบล่วงหน้าที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ธรรมะในชีวิตประจำวัน" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่