หน้าเว็บ

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0084 - ลักษณะธรรมชาติของจิตที่มีพลังงานเป็นอย่างไร



ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "เทศก์ ณ วัดอโศก ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๖"

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่