หน้าเว็บ

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0085 - วิถีทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "เทศก์ ณ วัดอโศก ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๖ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นีี่่