หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0086 - อัปปนาสมาธิกับอัปปนาฌานต่างกันอย่างไร (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "เรื่องของสมาธิแสดงธรรมที่วัดบวร ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔ (๒) (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่