หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0087 - สมาธินอกวิธีการ (พุธ ฐานิโย)ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "การฝึกสมาธิที่เป็นองค์ฌาน" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่