หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0091 - ศิลปะในการลดความทุกข์ (วศิน อินทสระ)

ศิลปะในการลดความทุกข์

"ความจริง ความสุข นั้น เราไม่ต้องแสวงหาก็ได้ หน้าที่ของเราเพียงแต่ลดความทุกข์ให้น้อยลง ความสุขก็เพิ่มพูนขึ้น เหมือนความร้อนลดลงมากเพียงใด ความเย็นก็มีมากขึ้นเท่านั้น"

"พระพุทธศาสนา,กล่าวโดยปริยา่ยหนึ่ง ก็คือ "ศิลปะในการลดความทุกข์"

"ความทุกข์มีมูลเหตุมาจาก "ความอยาก" ความอยากทำใจให้เร่าร้อน

"เมื่อลอดความอยากลงได้มากเท่าใด ใจก็เย็นมากขึ้นเท่านั้น ความสุขก็เอ่อตามขึ้นมา"

"ความอยาก และ ความไม่อยาก อยู่ที่ "ใจ" "

"เมื่อใดใจอยาก เมื่อนั้นมีความดิ้นรน ยิ่งดิ้นรนมาก ก็ยิ่งแปดเปื้อนมาก"

"ตรงกันข้าม สงบมาก,เยือกเย็นมาก,ก็ผ่องใสมาก สุขมาก.....นั้นเอง


: จากหนังสือ "ทางแห่งความดี"
: เขียนโดย "อาจารย์วศิน อินทสระ"