หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0092 - ธรรมะจากรพระยานรรัตน์ราชมานิตย์ (เจ้าคุณนอ)

คนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภ เมื่อมียศก็เสื่อมยศ เมื่อมีสุข ก็มีทุกข์ เมื่อมีสรรเสริญ ก็มีินินทา เป็นของคู่กันมาเช่นนี้ จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ นับประสาอะไร พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศกว่ามนุษย์และเทวดา ยังมีมารรผจญ ยังมีคนนินทา,ติเตียน ปุถุชนอย่างเรา จะรอดพ้นจากโลกธรรม ดังกล่าวแล้ว ไม่ได้ ต้องคิดเสียว่า เขาจะติก็ช่าง จะชมก็ช่าง เราไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อน ก่อนที่เราจะทำอะไร ก็คิดว่า ไม่เดือดร้อนแก่ตัวเรา และคนอื่น เราจึงทำ เขาจะนินทา ว่าใส่ร้ายอย่างไร ก็ช่างเขา บุญเราทำ กรรมเราไม่สร้าง พยายาม สงบ กาย สงบใจ สงบวาจา จะต้องไปกังวล กลัวใครติเตียน ทำไม ไม่เห็นมีประโยชน์ เปลื่องความคิดเปล่า ๆ

พระยานรรัตน์ ราชมานิตย์ (เจ้าคุณนอ)