หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0093 - จรรยาของคนดี ๔ อย่าง (เทสก์ เทสรังสี)

๑) ความชั่วของคนอื่นมีมาก หากมีคนมาถาม ก็ไม่พูด หรือ พูดน้อย

๒) ความดีของคนอื่นมีน้อย หากมีผู้มาถาม ก็พูดให้มาก

๓) ความชั่วของตนมีน้อย หากมีผู้มาถาม ก็พูดให้หมด

๔) ความดีของตนถึงจะมีมาก ถ้าไม่มีผู้มาถามก็ไม่พูด เมื่อมีผู้มาถามก็พูดน้อย


เทสก์ เทสรังสี