หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0095 - โง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ยาก (ติสโส อ้วน)

โง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ยากฝากให้คิด
ทางชีวิตจะรุ่งโรจน์โสตถิผล
ต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปรื่องตน
โง่สิบหนดีกว่าเบ่งเก่งอย่างเดีย


(สมเด็จมหาวีรวงศ์ (ติสฺสมาณเถร))