หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0097 - พระโสดาบันไม่ใช่ของสูง เป็นของธรรมดา (ฤษีลิงดำ)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่