หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0098 - เป็นพระโสดาบันไม่ยากเพราะอะไร (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะ เรื่อง "ทางสายพระนิพพาน" โดย พระราชยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูรายชื่อสารบัญธรรมะทั้งหมด