หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0099 - การปฎิบัติตนเป็นพระโสดาบัน ไม่ยากเพราะอะไร (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะ เรื่อง "ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน"

บทที่ เรื่อง สังโยชน์ของพระโสดาบัน

โดย พระราชยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูรายชื่อสารบัญธรรมะทั้งหมด