หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0100 - การทำจิตให้เข้าถึงพระโสดาบัน ได้ดีน้อยที่สุด ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะ เรื่อง "ทางสายพระนิพพาน"

โดย พระราชยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

บทเรื่อง "สังโยชน์ของพระโสดาบัน"

ดูสารบัณราชชื่อธรรมะทั้งหมด